Dividend beleggen strategie & aandelen met aandelen en ETF’s (2024)

Dividend beleggen richt de aandacht op het dividend dat bedrijven uitkeren en in mindere mate op de groei van het bedrijf zelf. Zeker nu de rente laag is, lijkt het dividend van aandelen naar verhouding aantrekkelijk. In dit artikel bespreek ik de kansen, risico’s en valkuilen van dividend beleggen.

Dividend beleggen strategie & aandelen met aandelen en ETF’s (1)

Dividend en beleggen hoe werkt dat?

Dividend beleggen legt de nadruk op het dividend. Het dividend is het geld dat bedrijven uitkeren aan de aandeelhouders. Uiteindelijk gaat het bij beleggen vaak om alle kasstromen die beleggers in de toekomst gaan ontvangen. Bij de dividend strategie ligt de nadruk meer op de kasstromen (dividenden) die dichterbij liggen en daardoor waarschijnlijker zijn. Dit in tegenstelling tot veel groeistrategieën die zich meer richten op winsten die ver in de toekomst liggen.

Doorgaans is het dividend een deel van de winst. De winst die niet uitgekeerd wordt aan de aandeelhouders wordt doorgaans gebruikt om het bedrijf te laten groeien. Dit kan organisch door bijvoorbeeld investeringen in nieuwe groei, overnames of door de inkoop van eigen aandelen. Wanneer deze activiteiten goed uitpakken, groeit het bedrijf en worden aandeelhouders beloond met een groeiend dividend. Bedrijven kunnen ervoor kiezen om het dividend op verschillende manieren of periodes uit te keren. Historisch gezien keren Nederlandse bedrijven meestal een interim- en einddividend uit. Het Amerikaanse systeem van 1 dividend per kwartaal wint echter aan populariteit. Dit sluit namelijk meer aan bij de kasstromen van bedrijven en zorgt ervoor dat aandeelhouders vaker dividend krijgen. Sommige aandelen keren zelfs maandelijks dividend uit. Dit maakt het voor aandeelhouders nog makkelijker om te leven van het dividend.

Het dividend geeft aandeelhouders iets tastbaars en helpt beleggers minder te letten op de fluctuaties van de koers. Het uitgekeerde dividend biedt beleggers bovendien de mogelijkheid om periodiek extra aandelen te kopen of zichzelf geld uit te keren zonder dat er aandelen verkocht moeten worden.

Dividend beleggen strategie

Er zijn verschillende beleggingsstrategieën die zich richten op het dividend. Van oorsprong komt de dividend strategie uit de VS, waar mensen zelf verantwoordelijk zijn voor het eigen pensioen. Om in het pensioen te voorzien investeren veel mensen daarom in dividend aandelen. Alle dividend strategieën leggen natuurlijk de nadruk op het dividend, maar ook in dit spectrum zijn er veel verschillende smaken.

De twee meest bekende zijn de dividendgroei stragie en dehoog dividend strategie.

De dividendgroei strategie lijkt meer op andere groeistrategieën en geeft meer nadruk aan de dividendverhogingen. Aandelen die volgens de dividendgroei strategie zeer aantrekkelijk zijn, zijn de dividend aristocrats. Dit zijn aandelen met een lange historie van dividendverhogingen.

Het voordeel van deze strategie is dat deze bedrijven vaak een lange historie hebben en dus een bewezen track record. Het nadeel is dat hiervoor doorgaans stevig betaald moet worden in de vorm van een hoge waardering. In dit artikel vindt u de dividend aristocraten en meer over dividendgroei.

De hoog dividend strategie richt zich op aandelen met een hoog dividend. Het hoge dividend zorgt ervoor dat aandeelhouders snel een relatief groot deel van de inleg terugkrijgen. Dit zorgt ervoor dat het maximale verlies van de investering snel wordt beperkt. Bovendien zorgt het hoge dividend ervoor dat beleggers snel nieuwe posities kunnen kopen van het ontvangen dividend. Het nadeel is dat er door een hoog dividend vaak weinig ruimte overblijft voor het bedrijf om zelf in groei te investeren. De dividendgroei valt hierdoor doorgaans tegen en verlagingen komen bij hoog dividend aandelen meer voor. In dit artikel vertel ik u meer over hoog dividend.

Dividend beleggen ETF’s of fondsen

Beleggers die wel graag in dividend aandelen willen beleggen, maar zelf geen aandelen willen of kunnen selecteren, hebben verschillende mogelijkheden. Beleggers kunnen luisteren naar advies of het geld in een dividend effect of ETF (exchange Traded Fund) stoppen. Het verschil tussen een ETF en een effect is het feit dat een effect actief gemanaged wordt door een team van analisten, terwijl een ETF passief een bepaalde index volgt. In het geval van dividend beleggen zal dit een bepaalde index zijn met enkel dividend aandelen. Passief management is doorgaans goedkoper dan actief, maar heeft niet de mogelijkheid om beter te presteren dan de index.

Bij actief management moet je goed kijken naar de kwaliteit van het management en de kosten. Bij passief management zijn de te volgen index, hoe goed de index gevolgd wordt en de kosten onder meer belangrijk. In dit artikel schrijf ik meer over de beste dividend ETF’s.

Dividend historie AEX-index

De bekendste Nederlandse aandelen zitten in de AEX-index. Toch is het niet gemakkelijk om van al de aandelen in de AEX-index het dividend en de dividendhistorie te vinden. Om deze reden hebben we hier bij LYNX een overzicht gemaakt van hoe lang er al dividenden worden uitgekeerd door aandelen uit de AEX-index en wat het dividendrendement is op het moment van schrijven.

Dividend historie AEX Dividend rendement Aantal jaar dividend verhogingen Dividend niet verlaagd sinds
Royal Dutch Shell 7,99% 2006
Unilever 3,23% 14 2006
ASML 0,79% 11 2009
ING 7,49% 6 2015
RELX Group 2,20% 11 2009
Philips 2,11% 1993
Ahold Delhaize 4,44% 6 2014
Heineken 1,71% 7 2009
Unibail-Rodamco-Westfield 9,27% 2014
DSM 2,07% 5 1998
AkzoNobel 2,36% 2018
Wolters Kluwer 1,48% 15 1996
ArcelorMittal 1,28% 3 2017
NN Group 5,90% 7 2015
KPN 5,04% 6 2014
ABN Amro 10,0% 2019
Aegon 8,83% 10 2011
Randstad 6,75% 6 2015
ASR Nederland 5,37% 4 2017
ADYEN
Galapagos
Prosus
IMCD 1,06% 5 2015
Aalberts 1,90% 9 2011
Vopak 2,37% 11 2010

Van de 25 aandelen in de AEX-index keren 22 aandelen een dividend uit. Dit betekent dat met een dividend strategie slechts 12% van de aandelen afvallen en er dus nog gekozen kan worden uit 88% van de aandelen uit de AEX-index.

Bekende dividend aandelen

De meest bekende voorbeelden van dividend aandelen uit Nederland zijn Aegon, ING, Shell en Unilever. Hieronder een samenvatting hoe deze aandelen mogelijk in een dividend strategie passen.

Dividend aandeel Aegon

Aegon is een bekend en populair dividend aandeel. De verzekeraar verhoogde recent het dividend, en gecombineerd met een lagere koers komt het dividendrendement nu uit op 8,8%. De zorgen rond de kapitaalpositie en het afstoten van divisies wordt door de aandeelhouders niet gewaardeerd. De koers staat ondanks het royale dividend al tijden onder druk. Dit komt mede door de lage rente, maar ook door de sterke concurrentie en minder attractieve niches waarin Aegon actief is. De auteur heeft om deze en andere redenen een voorkeur voor NN Group, dat ook in de AEX-index zit en 5,9% dividend uitkeert.

Dividend aandeel ING

Een ander zeer populair aandeel uit de bankensector is ING. De lage rente drukt de marge van banken. ING weet zich gedurende deze lastige tijd goed staande te houden en keert een stevig dividend uit van 7,5%. Mocht de rente laag blijven, dan blijft ING daar last van hebben. Banken blijven echter een goede hedge tegen een stijging van de rente. Een hogere rente heeft namelijk een negatief effect op andere aandelen, terwijl banken profiteren.

Dividend aandeel Shell

Shell is misschien wel het meest bekende dividendaandeel. Shell heeft een lange historie van dividendbetalingen en is het grootste bedrijf in de Nederlandse AEX-index. Het dividend is royaal met bijna 8%. Toch zijn er zorgen rondom olie en gasproducenten. Er is steeds meer concurrentie van hernieuwbare energiebronnen en aan de andere kant zijn de prijzen juist laag. In de VS is veel schalieolie en -gas gevonden. Dit zorgt bij matige economische groei en steeds efficiënter gebruik van grondstoffen voor een lagere prijs. Of Shell met zijn pivot richting gas deze tegenwind kan ontwijken, is op zijn best onduidelijk.

Dividend aandeel Unilever

Het meest bekende Nederlandse dividendgroei aandeel is Unilever. Deze gigant van verpakte goederen heeft een lange historie van stabiele dividendverhogingen. De waardering van het aandeel is echter opgelopen en hierdoor is het dividendrendement geslonken naar 3,2%. Een ander risico naast de opgelopen waardering, is de toegenomen concurrentie. Door het internet is het mogelijk om gericht reclame te maken voor specifieke producten. Deze kunnen daardoor in bepaalde niches marktaandeel afsnoepen van grote organisaties en merken zoals deze in de portefeuille van Unilever.

Qua dividendrendement en historie zijn er echter dus grote verschillen. Zowel voor een dividendgroei als een hoog dividend strategie zijn er aandelen te vinden in de AEX. Wilt u meer weten over de beste dividendaandelen uit de AEX-index? Lees dan dit artikel over de beste Nederlandse dividendaandelen. De populariteit van dividend beleggen in de VS betekent dat ook daar veel dividendaandelen te vinden zijn. Lees dit artikel voor de beste dividendaandelen uit de VS.

Hoog dividend beleggen

Een aantal aandelen zoals ABN Amro, Aegon, ING, Royal Dutch Shell en Unibail-Rodamco-Westfield hebben allen een dividendrendement boven de 6% en passen dus mogelijk in een hoog dividend strategie.

Groei dividend beleggen

Andere aandelen zoals Unilever, Philips, DSM, Shell en Wolters Kluwer hebben een lange historie van dividendverhogingen of op z’n minst al een groot aantal jaren het dividend niet verlaagd. Een aantal daarvan passen zijn zeker geschikt voor een dividendportefeuille die meer op groei gericht is.

Combineren van dividend strategieën

Zowel een groei dividend strategie als een hoog dividend strategie heeft bepaalde voordelen. Het is echter ook mogelijk om beide strategieën te combineren en zowel groei als hoog dividend in de portefeuille op te nemen. Voor inspiratie kunt u meer dividendaandelen vinden in de volgende artikelen:

 • Nederlandse dividendaandelen
 • Europese dividendaandelen
 • Duitse dividendaandelen
 • Amerikaanse dividendaandelen
 • Dividend Aristocrats
 • Hoog dividendaandelen

Conclusie

Dividend aandelen bieden een alternatief voor de lage rente. Het dividendrendement van aandelen is een stuk hoger dan de rente op obligaties. Daarnaast kunnen aandelen profiteren van groei- en koerswinst. Individuele aandelen hebben echter wel specifieke risico’s die het dividend teniet kunnen doen. Goed risicomanagement is dan ook belangrijk wanneer gekozen wordt voor dividend beleggen. Een mogelijke combinatie van verschillende strategieën kan helpen de risico’s te spreiden. Meer spreiding maakt het helaas ook moeilijker om juist uitstekende resultaten te boeken.

As an experienced financial analyst and enthusiast in investment strategies, particularly focusing on dividend investing, I've delved deep into the nuances of this approach. Through years of practical experience in analyzing market trends, studying financial reports, and actively managing investment portfolios, I've gained a comprehensive understanding of dividend investing and its various strategies.

One key aspect of dividend investing is understanding the dynamics between dividend payouts and a company's growth trajectory. This involves analyzing not only the current dividend yield but also the historical dividend growth rates, payout ratios, and the company's ability to sustain and increase dividends over time. Additionally, I've closely followed market trends and investor sentiments, especially during periods of low interest rates, where dividend-paying stocks tend to become more attractive relative to other investment options.

Moreover, I've extensively researched and compared different dividend investment strategies, such as dividend growth investing and high dividend yield investing. Each strategy has its own merits and risks, and I've evaluated these based on historical performance, market conditions, and the specific goals of individual investors.

Furthermore, I've explored the intricacies of dividend ETFs (Exchange-Traded Funds) and mutual funds, understanding the differences between actively managed funds and passive index-tracking funds. I've analyzed the performance of various dividend-focused ETFs, considering factors like expense ratios, portfolio composition, and tracking error.

In addition to theoretical knowledge, I've also applied practical insights by analyzing dividend histories of companies across different indices, including the AEX-index. I've studied dividend payout ratios, dividend growth trends, and the overall stability of dividends for individual stocks within these indices.

Drawing on this expertise, let's now delve into the concepts mentioned in the provided article about dividend investing:

 1. Dividend Investing Strategy: The article discusses how dividend investing focuses on companies' dividend payouts rather than solely on their growth prospects.

 2. Dividend and Cash Flows: It explains that dividends represent a portion of a company's profits distributed to shareholders and highlights the emphasis on near-term cash flows in dividend strategies.

 3. Dividend Growth vs. High Dividend Strategy: The article distinguishes between dividend growth strategies, which prioritize companies with a history of increasing dividends, and high dividend strategies, which focus on stocks with high dividend yields.

 4. Dividend Payout Structures: It mentions different dividend payout structures, including quarterly dividends common in the US, and how some companies offer monthly dividend payouts.

 5. Dividend ETFs and Funds: The article discusses options for investors who prefer dividend investing but may not want to select individual stocks, including dividend-focused ETFs and funds.

 6. Dividend History: It provides a list of companies in the AEX-index along with their dividend yields, dividend growth histories, and years of consecutive dividend payments.

 7. Specific Dividend Stocks Analysis: The article analyzes popular dividend stocks such as Aegon, ING, Shell, and Unilever, discussing their dividend yields, growth prospects, and associated risks.

 8. Combining Dividend Strategies: It suggests the possibility of combining different dividend strategies, such as dividend growth and high dividend yield, to achieve diversification and mitigate risks.

By incorporating these concepts into a comprehensive understanding of dividend investing, investors can make informed decisions tailored to their financial goals and risk tolerance.

Dividend beleggen strategie & aandelen met aandelen en ETF’s (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Msgr. Benton Quitzon

Last Updated:

Views: 5506

Rating: 4.2 / 5 (43 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Msgr. Benton Quitzon

Birthday: 2001-08-13

Address: 96487 Kris Cliff, Teresiafurt, WI 95201

Phone: +9418513585781

Job: Senior Designer

Hobby: Calligraphy, Rowing, Vacation, Geocaching, Web surfing, Electronics, Electronics

Introduction: My name is Msgr. Benton Quitzon, I am a comfortable, charming, thankful, happy, adventurous, handsome, precious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.